👉 Q&A: 4. Jak vypadá krizový plán ve Věznici Kuřim? - Korona-právo - Legal TV

Jak vypadá krizový plán ve Věznici Kuřim? Informuje ředitelka Věznice Kuřim Gabriela Slováková.

„Je to jedna z výhod bezpečnostního sboru, jako vojensky organizované skupiny, takže máme plány úplně na všechno, a dokonce i na případnou epidemii, byť nikdo nepočítal s koronavirem. Ale opravdu máme zpracované takové plány, které zajistí dostatečné zásoby potravin, dostatečné zásoby pitné vody, hygienických prostředků a dostatečné zásoby třeba lůžkovin a věci osobní potřeby jak pro vězně, tak ale i pro zaměstnance a příslušníky v případě toho, že bychom se sem museli nastěhovat a třeba se nějak střídat ve směnném provozu, abychom zabezpečili chod věznice. Existuje součinnost například i s armádou, s Policií České republiky, s integrovaným systémem. Takže jsme připraveni na všechno a já jsem jenom ráda, že jsme nemuseli přistoupit k nějakému intenzivnějšímu plnění toho krizového plánu a vlastně jsme se ho dotkli jenom okrajově, o čemž už jsem mluvila. Dělili jsme se do skupin, využívali jsme toho, aby se nepotkávali zbytečně zaměstnanci stejných profesí, abychom si tvořili takové přirozené zásoby, kdyby došlo k nejhoršímu, ale naštěstí nic takového se nestalo.”

Další rady a informace v sekci “Korona-právo” na legalTV 👉 zde

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku