Zeman postupuje při výběru nového šéfa Nejvyššího soudu nedůvěryhodně, říká prezidentka Soudcovské unie - Korona-právo - Legal TV

Zeman postupuje při výběru nového šéfa Nejvyššího soudu nedůvěryhodně, říká prezidentka Soudcovské unie

Ani tři měsíce poté, co se poslední předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal stal v únoru ústavním soudcem, prezident do čela NS nejmenoval jeho nástupce. Podle prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové prezident při výběru nového předsedy NS nejedná transparentně ani důvěryhodně. Veřejnost nezná prezidentovy kroky ani kandidáty. Diskuse o jménech je ale důležitá pro veřejnost i prezidenta.

LN Křeslo předsedy NS je tento týden prázdné již tři měsíce. Je to podle vás v pořádku?
Není. Ale dalo by se to pochopit, kdyby probíhala společenská a odborná diskuse o tom, kdo by byl nejvhodnějším uchazečem, který by nejlépe plnil úkoly, jež s sebou funkce předsedy NS nese. My však nevíme, v jaké fázi výběr nového předsedy je, ani proč.

LN Je jeho výběr transparentní?
Zákon prezidentovi v tomto ohledu žádný postup neukládá. Ale předseda NS je důležitý veřejný činitel se zásadním vlivem na různé oblasti života občanů i státu. Jeho výběr by proto ve společnosti neměl budit pochybnosti.

LN Jaké pochybnosti máte na mysli?
Společnost by měla znát uchazeče, o nichž prezident pro tuto funkci uvažuje, aby se k nim mohla vyjádřit.
A o tato vyjádření by měl stát i prezident. Měl by si být jistý, že má o kandidátech dostatek informací, protože jmenovat kohokoli z nich předsedou NS na dobu deseti let je v podstatě nevratné rozhodnutí. Postup, kdy prezident mlčí, nepodává o výběru kandidátů žádné informace, není zřejmé, na základě jakých kritérií
a informací se rozhoduje, nelze označit jako transparentní ani důvěryhodný.

Více na: www.lidovky.cz

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku