👉 Q&A: 1. Jak se mimořádná opatření vlády dotkla vězňů? - Korona-právo - Legal TV

Jak se mimořádná opatření vlády dotkla vězňů? Informuje ředitelka Věznice Kuřim Gabriela Slováková.

„Mimořádná opatření se dotkla odsouzených docela zásadním způsobem, protože jsme museli omezit kontakt s blízkými a zakázat návštěvy rodinných příslušníků ve věznicích. Dále jsme se museli dotknout
i zaměstnávání odsouzených, nepouštěli jsme je na vnější pracoviště, dělali jsme velkou řadu opatření, abychom zabezpečili, že vězni, kteří chodí mimo věznici jsou dostatečně kontrolováni, mají hygienické potřeby a podmínky takové, aby se nepřenesl nějaký virus k nám do věznice. Byla obrovská panika i z těch mediálních výstupů, nikdo nevěděl, co bude. Uvědomme si, že odsouzení jsou zavření a nemají možnost volného pohybu a viděli katastrofické scénáře, že se rozšíří virus ve věznici, ptali se, jak jim pomůžeme, co se bude dít, jak dlouho to bude trvat. Takže začátek byl náročný, jak psychicky pro zaměstnance, tak pro odsouzené a bylo to hlavně o výborné komunikaci a neustálém vysvětlování a hledání společných průsečíků, abychom to zvládli, což se nám tedy naštěstí podařilo.”

Další rady a informace v sekci “Korona-právo” na legalTV 👉 zde

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku