👉Přijdou daňové úlevy? - Korona-právo - Legal TV

Přijdou daňové úlevy? Informuje advokátka Monika Novotná.
“Ty první změny se týkaly hned tak zvaných liberačních balíčků, které vydalo ministerstvo financí, tzn. neprošly legislativním procesem, ale skutečně se jednalo pouze o rozhodnutí ministerstva financí. V rámci toho prvního liberačního balíčku hned došlo k odložení splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob na 1. července 2020. Což je lhůta, která běžně platila pouze pro poplatníky, kteří měli daňového poradce a zpracovával jim daňové přiznání daňový poradce. Tohle platí automaticky bez dalšího jako plošné opatření, to znamená, není zapotřebí, aby poplatník žádal o prodloužení této lhůty a může daňové přiznání podat až 1. července,” říká advokátka Monika Novotná.
“Druhá změna se týká zrušení zálohové povinnosti, která byla splatná v červnu 2020, 15. června tedy nemusí platit zálohu na daň z příjmů ani ti pro které by se jednalo o čtvrtletní zálohu, ani ti, pro které by se jednalo o pololetní zálohu daně z příjmů. To jsou ta rychlá opatření, která vláda udělala hned, aby podnikatelům ulehčila v cash flow, a aby mohli získat tedy finanční prostředky na nějaké další opatření,” doplňuje Novotná.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku