👉 Q&A: 4. Jaká platí pravidla pro zveřejňování osobních fotografií na internetu bez souhlasu fyzické osoby? - Korona-právo - Legal TV

Jaká platí pravidla pro zveřejňování osobních fotografií na internetu bez souhlasu fyzické osoby? Radí advokát Martin Maisner:

,,Pro všechna média platí pravidla stejná. Přičemž tím hlavním vodítkem je, že nelze zveřejnit podobiznu osoby, která si to nepřeje. A o své ochraně osobnosti, identity, rozhoduje každý občan sám. Z toho samozřejmě existují určité výjimky, jednak je to takzvaná zpravodajská licence, tzn. pokud se jedná o média, která o něčem informují a v té souvislosti zobrazí tu osobu, o které informují, tak v určitém omezeném rozsahu to možné je, ale pokud jedna fyzická osoba bez dovolení zobrazuje osobu jinou, ať už je to v novinách, na poutači, či na internetu, tak to dovoleno není a samozřejmě postižený se může domáhat, aby toto protiprávní jednání ustalo.”

Další rady a informace v sekci “Korona-právo” na legalTV  👉 zde

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku