Svěřenské fondy - Korona-právo - Legal TV

Svěřenské fondy. Proč o ně roste zájem? Jaké jsou výhody a rizika vkladu majetku do svěřenského fondu? A kdo z toho má prospěch? Dozvíte se v rozhovoru legalTV.cz. Hosty jsou advokát Jaroslav Svejkovský a Miroslav Svoboda, vedoucí partner Deloitte Private.

„Věci, které jsou ve svěřenském fondu, přestávají patřit zakladateli, nepatří správci a nepatří obmyšlenému potud, dokud nemá nárok na plnění. A to vlastnictví je přičleněno ne k osobě, ale k účelu a tím účelem je prospěch tomu obmyšlenému. A právě ten princip odděleného nezávislého vlastnictví směřuje k tomu, že ten majetek je ochráněn, případně před budoucími ataky vůči tomu zakladateli, který ho vyčlenil. To znamená ataky, dejme tomu rozvod a vypořádávání společného jmění manželů nebo dědictví a rozhádání dědiců o tom, co komu má připadnout. Protože v případě dědictví ten majetek už do dědictví se nedostane, protože v době smrti nepatří zůstaviteli a podobně,” říká advokát Jaroslav Svejkovský.

„Pro tento typ držby majetku se nejlépe hodí ty typy majetku, které opravdu nesou ten pasivní příjem, to znamená cenné papíry, peníze, účty, nemovitosti. V zásadě něco, co představuje pro toho správce možnost de facto přijímat plnění a následně z něho potom plnit těm obmyšleným, ale neprovozovat tu takzvanou aktivní činnost,” doplňuje Miroslav Svoboda, vedoucí partner Deloitte Private.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku