Q&A: Co dělat, když je epidemie a běží insolvenční řízení? - Korona-právo - Legal TV

Co dělat, když je epidemie a běží insolvenční řízení? Radí člen představenstva a předseda insolvenční sekce České advokátní komory, Michal Žižlavský:

„Věřitelé a dlužníci se samozřejmě v insolvenčních řízeních dostávají do osobního kontaktu s insolvenčními správci, soudci a dalšími osobami. Insolvenčních řízení je v České republice více než 100 tisíc. Když odhadnu, že každé má v průměru 10 účastníků řízení, tak se bavíme o milionu osob. I tito lidé samozřejmě musejí dodržovat určitá opatření.”, a dodává: „Je vhodné, aby omezili osobní kontakt a nahradili jej jinou formou komunikace všude tam, kde to je možné. V současné době lze také požádat o odklad určitých jednání, které vyžadují osobní účast. Mám na mysli přezkum pohledávek přihlášených věřitelů, soupis majetku dlužníka a podobně. Stále ale platí, že insolvenční řízení je soudní proces. Zmeškání lhůt může mít závažné důsledky. Proto doporučuji sledovat aktuální situaci nejen v médiích, ale i na webu ministerstva spravedlnosti, České advokátní komory, Asociace insolvenčních správců a sledovat relace portálu legalTV zde.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku