Co přinese novela zákona o soudech a soudcích - Cui bono - Legal TV

Co přinese novela zákona o soudech a soudcích? Změní se kárné řízení soudců? Jak se budou vybírat noví předsedové soudů? Dozvíte se v rozhovoru legalTV.cz. Hosty jsou Karel Šimka, předseda senátu Nejvyššího správního soudu České republiky a Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze.

„Někdo používá zavádějící argument, že každý dělník ve šroubárně má právo až na tři instance v pracovně právním sporu a soudce může být zbaven taláru jedním rozhodnutím kárného senátu. Nemyslím si ale vůbec, že to bude nějaký všelék, když se nově zavede opravný prostředek, tak se zlepší kárná řízení. Myslím si, že se ani nezlepší, ale doufám, že ani nezhorší.“ říká Karel Šimka, předseda senátu Nejvyššího správního soudu.

„Mně přijde nejfantastičtější to, že nakonec ten návrh ministerstva počítá s tím, že prvním stupněm by byly vrchní soudy. Před těmi lety, kdy se kárným soudem stal Nejvyšší správní soud, tak to bylo proto, že byly drtivě kritizovány vrchní soudy, že dělají špatně práci kárných senátů. Jen proto, že ty vrchní soudy selhávaly, tak se to přeneslo na Nejvyšší správní soud. A po pár letech, kdy nejsou výhrady k práci Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného, se to má vracet na ty vrchní soudy, kvůli kterým se ta změna dělala. A to už mi trošku připadá jako Kocourkov,“ dodává Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze.

Návrh zákona o soudech a soudcích si můžete prohlédnout zde

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku