Marta Zavadilová: Pamatuji se na případ, kdy byla střídavá péče stanovena na různých kontinentech - Legal blog - Legal TV

Marta Zavadilová: Pamatuji se na případ, kdy byla střídavá péče stanovena na různých kontinentech

„Setkala jsem se v praxi s případem, kdy manželství Syřana a Češky bylo rozvedeno před náboženskou autoritou v Sýrii podle místního náboženského práva jednostranným prohlášením manžela bez účasti manželky,” říká v rozhovoru pro Lidové noviny Marta Zavadilová, právnička a expertka na přeshraniční řešení sporů a rodinné právo, která působí v advokátní kanceláři Bříza & Trubač.

LN: V čem jsou rozvody s mezinárodním prvkem nejvíce rozdílné oproti situaci, kdy se rozvádějí dva Češi?
Nechci paušalizovat, každý případ má svá specifika, nicméně pokud bych měla uvést nejčastější příčiny krizí, s nimiž se u klientů setkávám, tak jsou jimi rozdílné představy o nastavení vztahů v rodině, které bývají partnery vnímány jako důsledek rozdílných národností, tradic a představ o rodinném soužití. Tyto pocity pak prohlubují neshody při výchově dětí nebo při rozhodování, kde bude rodina žít. Dalším podstatným rozdílem je geografická vzdálenost. Už jen fakt, že se manželé rozejdou každý do jiného státu, protože se třeba jeden z nich po rozvodu vrací do svého domovského státu, s sebou nese řadu specifických problémů, zejména v nastavení péče o děti.

LN: Lze vůbec nastavit střídavou péči o dítě rodičům, když každý žije v jiné zemi?
Pamatuji se na jeden dávný případ, kdy byla střídavá péče stanovena mezi státy na různých kontinentech, ke střídání mělo docházet po roce. Osobně ale takovou úpravu péče nepovažuji za rozumnou. Střídavá péče je vhodná v případě, kdy jsou rodiče schopni se na ni dohodnout a vytvořit podmínky maximálně šetrné ve vztahu k dítěti. Tomu by jen stěží vyhověl stav, kdy by dítě například po měsíci muselo střídat školy v různých státech. Vždy by se ale mělo vycházet z okolností konkrétní situace.

LN: Jak se v takovém případě řeší náklady na cestování?
Náklady na cestování dětí za rodiči a rodičů za dětmi jsou při úpravě porozvodové péče další velmi důležitou otázkou, která možná není viditelná hned v prvním okamžiku, kdy se spor mezi rodiči začne řešit, ale postupně vyplave na povrch, a často pak bývá jednou ze zásadních překážek pro realizaci původních představ rodičů. Ať už jde o režim střídavé péče nebo práva na styk rodiče s dítětem, vždy si jeden z rodičů musí pro dítě někam daleko dojet nebo jej druhému rodiči dovést. Starší děti sice mohou cestovat samy, ale to s sebou také nese náklady. Na to by měly myslet i soudy, upravují-li porozvodovou péči. Konec konců dnes už tento požadavek jasně vyplývá i z judikatury Ústavního soudu, který říká, že by se při úpravě poměrů dětí měly zohlednit náklady, které ponese rodič, který má právo styku. Náklady by se měly zohlednit i ve vztahu k výši výživného. Na situaci by se prostě mělo nahlížet jako na celek a řešení by mělo být fér pro oba rodiče i po finanční stránce.

Více na: www.lidovky.cz

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku