Daniela Zemanová: Výměna pěti předsedů krajských soudů z osmi bude naprosto zásadní - Legal blog - Legal TV

Daniela Zemanová: Výměna pěti předsedů krajských soudů z osmi bude naprosto zásadní

PRAHA „Pro soudce totiž vůbec není lehké se přihlásit do výběrového řízení na funkci předsedy, zvlášť na soudě, kde působí,” říká v rozhovoru pro Lidové noviny šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

LN: Prezident Miloš Zeman v novoročním poselství kritizoval rychlost českého soudnictví. Pomalost soudů ilustroval na kauze H-System, kauze Davida Ratha či letounů CASA. Jak to na Vás působilo?
Považuji to za přílišné zobecnění. Není v žádném případě pravdou, že české soudy rozhodují pomalu, což bylo i objektivně vyvráceno srovnávacími přehledy Evropské unie. Ze strany soudů a soudnictví je potřeba vyvracet nepravdivá tvrzení, které představitelé moci výkonné o soudní moci pronesou, na druhou stranu je důležité, aby činnost soudů byla v popředí pozornosti a mluvilo se o ní. Ale v případě rychlosti řízení není zájem veřejnosti třeba zvyšovat, protože jde o stránku činnosti soudu, o kterou veřejnost projevuje zájem možná nejvyšší.

České soudy mají ve statistikách výsledky dobré. Dlouhá léta však upozorňujeme na to, že statistiky jsou ovlivněné tím, že Česká republika se zatím nepřipojila ke státům, které určité skupiny jednoduchých sporů od soudů odklonily a využívají prostředků mimosoudního řízení. V Česku množství jednoduchých sporů řeší soudy, a do statistik se tak dostávají také údaje o tomto velkém počtu relativně rychlých řízení, které mohou statistiky ovlivnit ve prospěch délky řízení. Toto velké množství jednoduchých případů zatěžuje soudy organizačně, protože musí věc provést náležitým procesem, i když je jednoduchá. Na kvalitě rozhodnutí se ale neprojeví to, že rozhodnutí učiní soud nebo jiný orgán, kterému by to bylo případně svěřeno. Soudci pak nemají dostatek času a pozornosti k tomu, aby vedly rychleji a soustředěněji složité kauzy.

LN: Je možné s tím něco dělat?
U nás nemáme odborný subjekt, který by se dokázal těmto dlouhodobým problémům a systémovým otázkám věnovat. Navrhnout a prosadit funkční systém odklonění určitých skupin sporů od soudů je věc, která přesahuje volební období jednoho ministra, který má vedle toho řadu dalších úkolů, které vytěsní úkoly dlouhodobé. Takže délka řízení složitých věcí není uspokojivá, ale z velké části je to dáno problémy, které musí vyřešit výkonná a zákonodárná moc.

LN: Narážíte tím na neexistenci Nejvyšší rady soudnictví?
Záměrně jsem přestala používat tento název, protože s ním jsou spojována selhání těchto orgánů v jiných zemích a mocenské ambice. Raději mluvím o odborném orgánu, který by se věnoval justici a otázkám, které přesahují problémy jednotlivých soudů. Jde například o otázky odbřemenění soudů od bagatelních skupin sporů, řešení zastupitelnosti dlouhodobých nepřítomností soudců, se kterou je zase spojeno, že soudci nemohou absolvovat pravidelné stáže na soudech vyšších stupňů a trpí tím jejich odbornost. Řešení nenalezneme jinde než ve zřízení subjektu, který by byl odborně a dlouhodobě schopný tyto problémy řešit.

Více na: www.lidovky.cz

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku