AKTUÁLNĚ! Nový předseda Vrchního soudu Dörfl: Obchodní justice může fungovat rychleji - Cui bono - Legal TV

Velká novela insolvenčního zákona rozšířila možnosti oddlužení spotřebitelů a živnostníků. Kdo z toho má prospěch? Jak soudy zvládají zvýšený nápad oddlužení? A jak dobře funguje justice?

To se dozvíte v pořadu Cui bono na téma „Jak funguje justice“. Vítá vás u něj Michaela Vašinová.

Mým dnešním hostem pořadu Cui bono je doktor Luboš Dörfl, předseda Vrchního soudu v Praze, dobrý den.

LD: Dobrý den.

Pane předsedo, jak se promítla oddlužovací novela insolvenčního zákona do praxe? Zvládají soudy vyřizovat vyšší počet případů? 

LD: Tak pravdou je, že insolvenční novela způsobila ještě větší nárůst administrativní práce, než jsme očekávali. To znamená, že od začátku měsíce června začaly na soudy krajské více než dvojnásobné počty insolvenčních návrhů. A v té další fázi, v dalších měsících se začala zvedat velice ta míra přihlášek. Což celkově téměř na dvojnásobek, nebo ještě i více zvedá celkový oběh dokumentů, které přicházejí poštou, nebo elektronicky do podatelny soudu. Což znamená, že podatelna soudu je v současné době pracoviště kriticky zatížené a stává se, že než se podaří všechna ta podání zapsat a posunout na soudní oddělení, tak to zpožďuje i vyřizování všech ostatních podání. To znamená, vypořádáváme se s tím, dokonce někdy za cenu pracovních sobot. Ale musím konstatovat, že ten příval práce je tak velký, že tam to zpoždění prostě nastává.

Přinesla nová právní úprava nějaké nové problémy? 

LD: Myslím, že ty problémy přinese teprve další praxe. Protože je potřeba si uvědomit, že my jsme teprve v té první fázi těch nových insolvenčních řízení, která byla zahájena v těch posledních měsících. To znamená, jsme teprve ve fázi právě rozhodování o úpadku, ve fázi podávání přihlášek. A asi ty otázky, které zajímají veřejnost nejvíce, to znamená, jak to právě bude s tím oddlužováním podnikatelů, živnostníků, jak budou úspěšní a jak se budou komplikovat ta řízení v důsledku této rozšířené možnosti, tak to my se dozvíme, až v situaci, kdy se začne ve větší míře právě rozhodovat o tom schvalování nebo neschvalování splátkových kalendářů.

Je správné, aby se mohli lidé snadno zbavovat svých dluhů? Kdo z toho má prospěch? Nejsou dlužníci zvýhodněni oproti věřitelům? 

LD: Tak myslím, že ta novela samozřejmě směřuje k tomu, aby zvýhodnila dlužníky. Otázkou vždycky je, nakolik to zvýhodnění dlužníků přinese výhody i pro tu stranu věřitelů. Jestli ta situace je taková, že pro věřitele to znamená, byť v menším rozsahu, ale větší vymahatelnost faktickou jejich práva. To znamená, jestli to je stále ještě ta hranice, kdy věřitelé dostanou sice menší obnos z té dlužné částky, ale alespoň ho dostanou. Nebo, jestli už překračujeme určitou hranici, kdy začíná být výhodné dlužit a nesplácet své pohledávky. To je těžko říci samozřejmě. Na druhou stranu, ten určitý právní zásah do běžných právních vztahů tady je patrnější, než byl dříve a bude potřeba to nepochybně vyhodnotit.

Jak vlastně funguje česká justice? Prezident Miloš Zeman označil za největší nedostatek našeho soudního systému pomalá soudní řízení. Považujete za normální, že kauzy jako H-Systém, Nečesaný nebo Altner trvají déle než 20 let? Je to normální?

LD: Tak samozřejmě ty příklady, které zmiňujete normální nejsou. Takhle by justice fungovat neměla. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že to jsou spíše výjimky. A to pravidlo je takové, že ty případy justice česká zpracovává ve lhůtách, které k tomu více méně náleží. Pokud si nevezmeme zase nějaké buď regionální, nebo tyto specifické případy, kdy se vždycky nalezne objektivní důvod, proč ty věci nejdou, jak bychom chtěli. Ale v zásadě je třeba říct, že to soudní řízení, pokud máte vydávat spravedlivá rozhodnutí a soudní řády vlastně celý ten proces pojímají tak, že se ochraňují práva těch zúčastněných subjektů, dávají jim možnost podávat opravné prostředky a podobně. Soud musí postupovat formálně podle předem vymezených procesních pravidel, tak to řízení z principu nemůže být krátké, ale musí dát prostor všem se o tu spravedlnost nějakým způsobem před soudem utkat. To znamená, že to soudní řízení určitou délku vyžaduje, potom samozřejmě je otázkou opatření legislativních nebo organizačních, aby nedocházelo k takovým věcem, kdy ten soudní případ se natahuje nad tu míru, kterou ty poměry vyžadují.

Není zejména v obchodních věcech lepší rychlá nespravedlnost, než pomalá spravedlnost? Projednání věci tady a teď umožní jít obchodním partnerům dál. Po dvaceti letech čekání na rozsudek už firma nemusí existovat. Prospívá někomu pomalý chod justice v České republice? 

LD: Máte pravdu. Angličtí soudci mají určité pořekadlo, že prodlužovaná justice znamená odpíranou justici. Takže v tom obchodě to platí asi dvojnásob. Myslím, že by v obchodní justici bylo možné zrychlit, nastavením jiných procesních pravidel, než je ten obvyklý občanskoprávní proces. Některé země evropské k tomu i přistoupily, že se ten proces zformalizoval, dokazování se nějakým způsobem zjednodušilo. A to zrychlení díky tomu jinému procesnímu nastavení se dostavilo velice rychle. Takže dovedu si představit rychlejší obchodní justici, určitou změnou procesních pravidel. Protože, jak v podstatě ta vaše otázka naznačuje, těm poctivým podnikatelům prodlužování soudního řízení vždycky škodí, to znamená, že asi by to stálo za úvahu.

Tolik doktor Luboš Dörfl, předseda Vrchního soudu v Praze.

Těším se na setkání s vámi u dalšího dílu pořadu Cui bono. Pěkný den.

Pěkný den. Na shledanou.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku