Advokáti proti totalitě - Zprávy z práva - Legal TV

Advokáti proti totalitě. Česká advokátní komora oslavila 30. výročí listopadové revoluce z roku 1989 projektem Advokáti proti totalitě.

“V souvislosti s výročím listopadové revoluce jsme si toho vyslechli mnoho, od různých více či méně důvěryhodných osob. My jako advokáti máme z přirozených důvodů zájem na zachování právního státu. Jeho alternativu představují totalita, vojenská nebo policejní diktatura, anarchie nebo třeba plutokracie. A ty nechceme!

Věřím, že dnes právní stát máme. Existují ale neustálé snahy omezovat jeho atributy, například zasahovat do svobodného výkonu advokacie, omezovat advokátní mlčenlivost a podobně. Zajímavé je, že zákonodárci, ministři nebo státní úředníci, kteří to prosazují, pochopí jejich význam, až když jsou sami nedůvodně obviněni z trestné činnosti. A dochází k tomu pravidelně, zejména pokud se mění politické garnitury. I v zájmu politiků je, aby právo stálo nad momentální politikou. Žádné politické uskupení nebude mít moc věčně,” říká člen představenstva České advokátní komory, doktor Michal Žižlavský.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku