ZLOČIN A TREST: Má advokát mlčet? - Cui bono - Legal TV

Advokátní mlčenlivost – k čemu a komu je dobrá? Porušení této povinnosti se považuje za závažné kárné provinění. Trestá se dokonce vyškrtnutím ze seznamu advokátů. Jaké právní předpisy chrání důvěrnost informací, které svěřuje klient advokátovi? A je povinnost mlčenlivosti privilegiem? Více v pořadu Cui bono s JUDr. Tomášem Sokolem a JUDr. Stanislavem Balíkem.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku