NEW: Zlom v kauze Postoloprty! Ministryně spravedlnosti podala dvě kárné žaloby - Zprávy z práva - Legal TV

Dvě kárné žaloby podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová v souvislosti s kauzou Postoloprty. LegalTV.cz minulý týden přinesla rozhovor se starostou města Zdeňkem Pištorou.

Více informací ke kárným žalobám v tiskové zprávě ministerstva spravedlnosti:

Tisková zpráva, Praha, 4. října 2019
Marie Benešová: V kauze Postoloprty jsem podala dvě kárné žaloby

V souvislosti s případem téměř tři roky trvajícího trestního stíhání deseti zastupitelů města Postoloprty za porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová kárnou žalobu na dozorovou i dohledovou státní zástupkyni. O případu mj. informovala i Legal TV.
„Tento případ je důkazem zásadního a dlouhodobého selhání, které nebyla soustava státních zastupitelství schopna sama vyřešit, ačkoliv na ně byla několikrát upozorňována. Potvrzuje to můj názor, že státní zastupitelství vykazují výrazné nedostatky ve fungování. Pevně doufám, že přijmou v rámci svých pravomocí důsledná opatření, která takovým excesům do budoucna zabrání. Moje osobní přání je, aby se chybující důsledně seznámili s příběhy lidí, kterým takové nešťastné kauzy komplikovaly nebo dokonce ničily pracovní i osobní život,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Kárná žaloba směřuje na dozorovou státní zástupkyni OSZ Louny, která zamítla stížnosti proti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, ačkoliv byla upozorňována na zásadní vady znaleckého posudku, a na tato upozornění opakovaně nereagovala. Za stejné situace podala obžalobu, následně setrvala na svém názoru až do posledního hlavního líčení, kdy pod tlakem závěrů revizního posudku navrhla zproštění.
Druhou kárnou žalobu podala ministryně Benešová na dohledovou státní zástupkyni KSZ Ústí nad Labem, která třikrát vykonávala dohled nad postupem dozorové státní zástupkyně, aniž by zjistila její pochybení, na které byla rovněž upozorněna.
V případu obou kárných žalob navrhuje ministryně nejmírnější kárné opatření, a to uložení důtky. 
Cílem Ministerstva spravedlnosti není jmenované primárně trestat, ale upozornit na systémová selhání a na to, že je třeba se podobným pochybením v budoucnu vyvarovat.

Kauza Postoloprty. O co v ní jde? Deset zastupitelů v čele se starostou města Postoloprty čelilo po dobu mnoha let obvinění a později obžalobě pro porušení povinnosti při správě majetku obce. Údajně prodali pod cenou obecní nemovitosti. Alespoň to tvrdila státní zástupkyně Radka Pavlišová v obžalobě, kterou na ně podala v roce 2017 u Okresního soudu v Chomutově. Vycházela z vadného znaleckého posudku zadaného policistou, kterého měla jako dozorující státní zástupkyně soustavně kontrolovat. V roce 2019 soud všechny zastupitele zprostil obžaloby, protože nešlo o trestný čin. Muselo to dojít až tak daleko? Více v pořadu Zpráva z práva.Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku