SERIÁL EXEKUCE 4.0 Kateřina Valachová: Jsem příznivec zavedení teritoriality na krajské úrovni - Zprávy z práva - Legal TV

„Teritorialita není samospasitelná, rozhodně to neznamená, že zavedeme teritorialitu a nastane všem věřitelům a dlužníkům ráj na zemi. To ne. Ale jsem příznivec zavedení teritoriality na krajské úrovni. S tím abychom zároveň zajistili koncentraci řízení. To znamená, abychom dokázali propojit jednoho exekutora a dlužníka a současně samozřejmě nastavili i ty další pravidla. Já jsem dnes na sympoziu zmiňovala, že pokládám za absolutně důležité směrem k těm zranitelnějším skupinám dlužníků povinných, jako jsou rodiny s malými dětmi, jako jsou osamocení senioři. Pro zajištění toho, aby byli schopni splácet dluhy věřitelům to je princip exekuce, proto ji máme. Pokud zkrátka nedošlo ke splacení řekněme běžným způsobem dobrovolně mimo exekuci, tak potřebujeme absolutní změnu nezabavitelných minim, nezabavitelných částek. Tak, aby lidé byli schopni zajistit své životní potřeby, ale byli zároveň motivováni k co největším výdělkům. Abychom zabránili tomu, že unikají do šedé nebo černé ekonomiky a abychom nedopadli tak, jak leckdy v některých případech dnes dopadáme, že své splátky dluhů nemá ani věřitel. Na druhou stranu stát z druhé kapsy platí sociální dávky.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku