SERIÁL EXEKUCE 4.0 Michal Žižlavský: Hexagon justičních profesí - advokáti, soudci, exekutoři a další - Zprávy z práva - Legal TV

„Myslím, že abychom tuto otázku zodpověděli, tak se musíme na chvíli vrátit do minulosti. Před rokem 1989 na sebe stát převzal obrovské množství agend. Je známo, že nefungoval. Po listopadu 1989 došlo k tomu, že se odbřemenil od určitých svých činností. Došlo de facto k privatizaci určitých státních agend a oživla dříve tradiční justiční povolání a vznikla některá nová. Myslím si, že za ten čas od toho roku 1989 do současné doby je již zřejmé, že zde existuje hexagon justičních profesí v širším slova smyslu, který funguje, který se osvědčil. Patří tam samozřejmě soudci, advokáti, státní zástupci, exekutoři, insolvenční správci a notáři. Ti všichni mají význam v našem prostředí. Ti všichni zabezpečují určitou veřejnou službu v našem právním systému. A myslím si, že ji zabezpečují celkem kvalitně i když samozřejmě je stále co zlepšovat. A pokud budeme chtít nějakým způsobem zpřesnit pohled na jejich roli, tak musíme nalézt určitý opěrný bod.  Myslím, že to byl Archimédes, který řekl dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zemí. Pokud chceme pohnout pohledem na ty právnické profese, tak se musíme odvinout od toho základního opěrného bodu a tím je existence dluhů. Dluh působí v polistopadové ekonomice, má velký význam. Uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli probíhá. Napomáhají tomu ty tradiční justiční profese a ty jsou oporou fungování právního státu. Myslím, že nejen na exekutory ale na všechny příslušníky justičních profesí musíme pohlížet jako na administrátory, kteří zabezpečují určitou veřejnou službu. Každý jiným způsobem. Soudy administrují soudní proces, státní zástupci přípravné řízení, exekutoři exekuční řízení, insolvenční správci insolvenční řízení, notáři dědické řízení, advokáti zabezpečují správu majetku mezi kterou patří tedy i výkon funkce insolvenčního správce. Takže k té otázce, já si myslím, že exekutor není ani státní úředník, není ani čistý podnikatel. Je to příslušník hexagonu justičních profesí v širším slova smyslu, který zabezpečuje veřejnou službu.“  

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku