SERIÁL EXEKUCE 4.0 Lukáš Kolářík: Místní příslušnost exekutorů? - Zprávy z práva - Legal TV

Já zavedení místní příslušnosti exekutorů určitě považuji za správné i proto, že jsem autor toho návrhu, který je teď ve sněmovně, který je přerušen v prvním čtení. A ta místní příslušnost, tak jak já ji navrhuju, je na úrovni soudního kraje a docházelo by tam k automatickému výběru exekutorů na úrovni toho soudu. To znamená, že by si již nevybíral věřitel, aby tam nedocházelo k nějakým obchodním vztahům případně, nebo nějaké závislosti toho exekutora na tom velkém věřiteli, který mu přihrává ty svoje dluhy. A bylo by to nezávislé. A tím, že by jeden dlužník měl toho exekutora pouze jednoho v budoucnu, a ne několik, jako je to dnes. Tak by to zároveň ušetřilo spoustu finančních prostředků na těch nákladech toho vymáhaní. A tomu dlužníkovi by se snadněji zaplatily ty své dluhy, protože dluhy se samozřejmě platit musí.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku