SERIÁL ODDLUŽENÍ 4.0 Jarmila Veselá: Kdo je typický český dlužník? - Legal TV

„Typickým českým dlužníkem není senior ani matka samoživitelka, jak se často uvádí. Je to muž mezi čtyřiceti a padesáti roky. A čeští dlužníci mají svoje charakteristiky i z hlediska toho, kolik si půjčují a kolik splácí. A pro vaši informaci nejméně si půjčují mladí lidé a nejvíce si půjčují muži, ti jsou takoví rozhazovační, ale také ti muži nejlépe splácí. A co je poměrně důležité, že hodně si půjčují i lidé mezi padesáti a šedesáti lety muži a tento dluh nebo tyto závazky se jim pak přenášejí do důchodu.“  

Jaká je průměrná výše dluhu?

„Pokud se týká lidí, kteří vstoupili do oddlužení a úspěšně oddlužení splnili, tak ta se pohybuje okolo 660 tisíc. Ale jak jsem říkala, mladí lidé si půjčují málo a lidé okolo čtyřiceti, padesáti a šedesáti lety, zejména muži si půjčují daleko víc. Částky se pohybují klidně k 700, 800 tisícům.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravované relace na téma:

  • Komu slouží oddlužení
  • Diskutovat se bude o “oddlužovací” novele insolvenčního zákona