SERIÁL ODDLUŽENÍ 4.0 Kateřina Valachová: Chráněný účet dlužníka - Zprávy z práva - Legal TV

„Chráněný účet dlužníka je něco, co nám rozhodně chybí. Dnes po tom volají všichni zaměstnavatelé, zaměstnavatelské svazy, jako Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů. Podporuje to taky Hospodářská komora. Příznivcem je také komora soudních exekutorů. Česká asociace povinných, to znamená i dlužníci, volají po zavedení tohoto institutu. Jediní tedy samozřejmě komu se to nelíbí jsou banky, ale já věřím, že naše bankovní instituce jsou v takové dobré kondici ekonomické, že nám jistě dokáží zajistit chráněné účty, tak jako například fungují chráněné účty v Německu. Konec konců je to určitý typ bankovní služby, myslím si, že jako spotřebitelé bychom měli mít šanci chráněné účty mít. A principiálně jde o to, že zkrátka pokud zaměstnavatel už srazí nějakou splátku dluhu pro věřitele u zaměstnance u pracujícího, tak ta zbývající částka, ta nezabavitelná částka jde na takovýto chráněný účet. Každý už ví, že bylo sraženo a nedojde tedy k tomu k čemu často dochází, to znamená k neoprávněným exekucím řekněme na druhou. I když člověk chodí do práce, poctivě platí svým věřitelům, tak nakonec na účtu má jednu velkou nulu. A zase se propadá do spirály dluhové pasti, ačkoliv tedy poctivě dluhy svým věřitelům splácí. A ještě bych chtěla dodat, že ten chráněný účet by velmi pomohl poživatelům starobních důchodů, protože právě senioři a seniorky se velmi často dostávají do této skoro bych řekla trapné situace, protože Česká správa sociálního zabezpečení sráží právě případné jejich dluhy už tedy na té své úrovni. Nicméně jakmile odešle sraženou částku, tedy po těch srážkách, poctivých srážkách samozřejmě směrem k věřiteli, směrem k dluhu, tak ačkoliv zbytek toho důchodu patří dané seniorce nebo seniorovi, tak právě na účtu velmi často dojde k zablokování a takoví lidé se ocitají bez prostředků. A je nesmyslné, že stát není schopen si tyhle věci řekněme po selském rozumu uspořádat.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku