REPRÍZA Tomáš Zadražil: Koho soud vyrozumívá o insolvenci - Legal TV

„Sama oddlužovací novela insolvenčního zákona nezměnila okruh osob v současné chvíli. Změní ho za 3 roky kdy se nastane účinnost zrušení  § 102 a § 139 insolvenčního zákona a v rámci toho již nebude zasíláno vyrozumění zvlášť těm subjektům vedených v těchto ustanoveních. Nicméně již nyní lze očekávat, že dojde k tomu, že fakticky bude méně vyrozumívaných osob, neboť se snížil počet údajů, které budou dlužníci poskytovat v insolvenčních návrzích zejména zmizel seznam závazků pročež s uvedením věřitelů pročež nebudou mít soudy tolik informací o například právě exekucích a nebudou tím pádem moci vyrozumívat exekutory o nichž nebudou vědět. Zákon je založen na tom, že se vyrozumívají třeba ti exekutoři, o nichž nebo ti ostatní orgány o nich se soud dozví z návrhu případně z průběhu toho řízení. Tedy pokud se omezí náležitosti toho návrhu, omezí se počet informací, lze očekávat, že také bude méně údajů pro soudy, aby mohly vyrozumívat.“

Změní evropská směrnice podmínky oddlužení?

„Ano změní je velice výrazně, neboť směrnice stojí v zásadě na úplném oddlužení za tři roky pro fyzické osoby podnikatele s tím, že se doporučuje státům, aby toto oddlužení zavedli též pro fyzické osoby nepodnikatele. Lze očekávat, že o tom bude velká diskuse. Nicméně, pokud by fyzické osoby podnikatelé měli být teď oddlužováni v zásadě za tři roky, asi by bylo nespravedlivé, aby ti kteří mají jenom dluhy ty spotřebitelské, aby na tom byli výrazně hůře. Neboť v rámci toho úplného oddlužení fyzických osob podnikatelů by pravděpodobně docházelo i k oddlužení nejen jejich podnikatelských dluhů ale i jejich dluhů spotřebitelských, nepodnikatelských.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravované relace na téma:

  • Komu slouží oddlužení
  • Diskutovat se bude o “oddlužovací” novele insolvenčního zákona