REPRÍZA Rostislav Krhut: Podřízené pohledávky věřitelů - Legal TV

„To je velká změna. Určitě to zvýší nároky na činnost správce při přezkumu. Vůbec to bude začínat tím, že věřitelé asi nebudou umět pořádně přihlásit své pohledávky, takže to zvýší i počet asi výzev. Případně nutnost komunikace s věřiteli. A správce si vždy musí být vědom toho, že pokud nepopře, tak už to nikdy nedožene. Takže tady bych zdůraznil princip v pochybnostech popřít a nechat to případně na incidenční spor.“

Co dalšího přinese oddlužovací novela?

„Oddlužovací novela toho přinese mnoho. Přinese toho mnoho. Pro dlužníky to bude dílem lepší, dílem horší. Soudy se nejvíc bojí toho, že případů bude hodně.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravované relace na téma:

  • Komu slouží oddlužení
  • Diskutovat se bude o “oddlužovací” novele insolvenčního zákona