REPRÍZA Zdeněk Strnad: Dopady novely na činnosti insolvenčních správců - Legal TV

„Zejména poslední dvě novely, to znamená novela akreditační a novela insolvenční přesunula významnou část kompetencí a činností z insolvenčních soudů na insolvenční správce. Je to činnost velmi důležitá a vznáší vysoké nároky na jejich činnost. Já k tomu snad jen mohu poznamenat, že jsme v uplynulém období od té akreditační novely čelili poměrně mnoha zprávám a zkazkám bych řekl o tom, jak insolvenční správci fungují respektive nefungují, jak se neúčastní jednání s dlužníky. A vyprovokovalo nás to k tomu, že jsme minulý rok v létě udělali poměrně rozsáhlou analýzu dotazováním jednotlivých dlužníků, jak insolvenční správci s nimi v oddlužení jednají a musím říct, že nechci říct k mému překvapení, ale spíš k mému potěšení vyplynulo, že v rámci působnosti, v rámci území, kde působí Krajský soud v Českých Budějovicích, protože jsme samozřejmě mohli dělat pouze tu analýzu v rámci tam, kde dosahuje naše pravomoc, tak pouze dva nebo tři správci skutečně se chovali tak, že dlužníci si na ně stěžovali, dokonce se neúčastnili jednání ač to soudu napsali, čili lhali v této věci soudu.

Ale jinak ty zbývající desítky až stovky zpráv byly velmi pozitivní, a jsem tedy spokojen  v tom směru, že mám pocit, že správci alespoň tedy na území našeho kraje vykonávají svoji činnost odpovědně a řekl bych způsobem, který předpovídá platná právní úprava.“ 

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravované relace na téma:

  • Komu slouží oddlužení
  • Diskutovat se bude o “oddlužovací” novele insolvenčního zákona