REPRÍZA Jeroným Tejc: Debaty o oddlužení nekončí - Legal TV

MV: Nové trendy druhé šance z pohledu ministerstva spravedlnosti. Pane náměstku, jaké jsou výhody oddlužovací novely?

„Tak především pro ty, kteří nemají pořádek ve svých věcech a nejsou mnohdy schopni s ohledem na množství půjček a závazků, které mají vůbec dát dohromady podklady pro toto oddlužení, tak bude to oddlužení zjednodušeno. To znamená, budou žádat o oddlužení, pokud prokáží, že mají alespoň dva věřitele a jsou předluženi. Nicméně ten seznam závazků bude vytvářen až následně. To znamená do dvou měsíců od podání. To znamená, v tu chvíli, kdy budou žádat o oddlužení nebudou muset za desítky tisíc korun si nechat zpracovávat různé finanční analýzy, dohledávání všech závazků. Protože to někdy bohužel pro část těchto lidí je nejen zatěžující, ale někdy dokonce nemožné.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravované relace na téma:

  • Komu slouží oddlužení
  • Diskutovat se bude o “oddlužovací” novele insolvenčního zákona