Petr Veselý: Pozorujeme trojnásobný nárůst oddlužení - Zprávy z práva - Legal TV

MV: Od června platí novela insolvenčního zákona, která zpřístupnila osobní bankrot širšímu okruhu lidí. Padla totiž bariéra, kdy musel dlužník při vstupu do oddlužení prokázat, že svým věřitelům uhradí v průběhu pěti let nejméně třicet procent dluhů. Nová úprava už žádnou fixní hranici nestanoví. O novou šanci pro dlužníky je velký zájem. Více už Mgr. Petr Veselý, partner Advokátní kanceláře Žižlavský, která se zaměřuje na soudní proces, insolvence a restrukturalizace.

PV: Dle našich statistik začalo být oddlužení v moderní verzi pro dlužníky skutečně přitažlivé. Zatímco v prvních pěti měsících letošního roku využilo možnost podat návrh na povolení oddlužení průměrně 1 352 osob měsíčně, v červnu 2019 to bylo již více než 3 000 dlužníků. V porovnání s květnem 2019, kde bylo podáno 1 201 insolvenčních návrhů se tak jedná o téměř trojnásobný nárůst.

MV: Zvládnou soudy a insolvenční správci tento nárůst zpracovat?

PV: Byť vnímáme nárůst počtu oddlužení jako značný, tak z pohledu dlouhodobých statistik se zas o tak výjimečný počet nejedná. Porovnali jsme počty podaných návrhů na oddlužení vždy v červnu v posledních pěti letech. A z našich grafů vyplynulo, že zatím když pomineme měsíc červen 2018, kdy ten počet insolvenčních návrhů byl skutečně nízký, tak došlo ke zvýšení oproti dlouhodobému průměru o cca patnáct procent. V měsíci červnu 2017 pak byl počet podaných návrhů na povolení oddlužení prakticky stejný jako nyní. Justice i insolvenční správci si tak tedy podobný nápad případů již vyzkoušeli a předpokládám, že při systematické práci by jej měli zvládnout.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku