Lukáš Jícha: Zavedení exekutorské teritoriality není vhodné - Zprávy z práva - Legal TV

„Já si myslím, že exekuce v zásadě fungují. To, co je třeba opravit jsou drobné nuance v některých způsobech provedení exekuce. Ale nepotřebujeme komplexní novelu.“

Mají být exekutoři soukromí nebo státní?

„Tuto otázku si zodpověděl zákonodárce už před osmnácti lety, kdy zavedl soukromé soudní exekutory a není třeba na tom nic měnit.“

Je vhodné zavedení exekutorské teritoriality?

„Zavedení exekutorské teritoriality za vhodné nepovažuji. V evropském měřítku jde o unikum. Pouze dva státy ze sedmnácti zemí, v nichž soudní exekutoři působí jako podnikatelé, mají zavedenou teritorialitu. Je to Slovensko a Maďarsko, a to velmi krátce.“

Měli by exekutoři povinně zastavovat exekuce vedené na základě neplatných rozhodčích doložek?

„Je to zajímavá otázka, ale myslím si, že je to podpásový prostředek využívaný v médiích.  Soudní exekutor nemá možnost zastavit exekuci bez souhlasu věřitele. Tuto možnost má soud, avšak za pět let od změny judikatury k tomu soudy ve větším měřítku nepřistoupily. Pokud by soudní exekutoři k tomu měli přistoupit, musel by jim to stát uložit. A zároveň by jim k tomu musel dát prostředky na to, aby měli možnost technicky toto zvládnout.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku