Pavel Staněk: Pro věřitele je důležitý svobodný výběr exekutora - Zprávy z práva - Legal TV

MV: Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, dobrý den.

Dobrý den.

MV: Pane prezidente, zeptám se, fungují exekuce soudních rozhodnutí nebo jsou potřebné změny systému?

„Tak já myslím, že za ta léta, co soudní exekutoři v soukromém provedení existují se ukázalo, že fungují. Jsou tady samozřejmě možné nějaké dílčí změny. Ukazuje se, že těch změn bylo za tu dobu poměrně dost. Takže se to poměrně dobře docizelovalo do té podoby, která je dnes. Rozhodně si myslím, že jako v tuto chvíli exekuce fungují a ukazuje to i to, že ta délka minimální více méně u těch exekucí klesá za počet exekucí, takže za mě si myslím, že to funguje dobře.“

Mají být exekutoři soukromí nebo státní?

„Tak státní určitě ne. To jsme si už vyzkoušeli v těch 90. letech. Předpokládám, že všichni si pamatují, kdy vymahatelnost byla někdy mezi třemi, čtyřmi procenty. Dneska ta vymahatelnost je třicet, čtyřicet procent. Myslím, že to číslo samo o sobě hovoří, proč ne. Myslím, že to, že exekutor je i zároveň podnikatel ho motivuje k tomu, aby opravdu vymáhal svoji pohledávku. A zároveň tedy vlastně se snažil jako zástupce státu vymáhat tu pohledávku řádně, slušně a předpokládám, že i transparentně a spravedlivě.“ 

Je vhodné zavedení exekutorské teritoriality?

„Myslím si, že ne. Právě ten svobodný výběr exekutora z pohledu věřitele je velmi zásadní vůbec proto, aby věřitelé mohli mít šanci si pohledávku dát tomu, komu chtějí. Je to vlastně majetek toho věřitele. Je to majetkové právo, takže, ať s tím disponuje dál věřitel.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku