Marek Výborný: Stigma exekuce - Zprávy z práva - Legal TV

„Je zjevné, že je potřeba se podívat na exekuční řád a hledat řešení, která by pomohla. Řekl bych všem, kteří v tom procesu jsou, to znamená jak dlužníkům, tak věřitelům, samozřejmě exekutorům. Já jsem svůj příspěvek nazval Stigma, které tady je. A myslím, že to je úkolem a povinností nás politiků a legislativců, abychom dokázali toto stigma z celého procesu exekucí v České republice sejmout.“

Mají být exekutoři soukromí nebo státní?

„Já si nemyslím, že je správným krokem zestátňovat celý exekutorský stav. Je potřeba mu dát jasná pravidla. Já bych spíše tedy viděl je ponechat na té rovině těch soukromých exekutorů.“

Je vhodné zavedení teritoriality exekutorů?

„To je složitá věc. Já si nemyslím, že absolutní teritorialita, absolutní místní příslušnost je tady řešením. Protože my musíme zachovat také možnost volby. Ale, že je potřeba nějakým způsobem ten systém, tak jak teď funguje v České republice upravit, tak o tom jsem přesvědčen. Můžeme se bavit například z mého pohledu o logickém rozlišení. Dluhy, které jdou za státem a dluhy soukromoprávní, protože ten soukromý subjekt by měl mít právo si svého exekutora vybrat. Na druhou stranu z hlediska státu si myslím, že to je věc, která je určitě k řešení, a kde by naopak ta místní příslušnost, například krajská, mohla být tím správným krokem, tou správnou cestou.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku