Vladimír Plášil: Exekuce 21. století - Zprávy z práva - Legal TV

„Já si myslím, že za těch osmnáct roků samozřejmě fungují privátní soudní exekutoři. Jsou přínosem pro vymahatelnost práva. Samozřejmě se ukázalo, že některé věci je třeba modifikovat, upravit tak, abychom odpovídali exekucím 21. století. To znamená, podle mého názoru i názoru mých kolegů exekuce zjednodušit a upravit to řízení tak, aby to bylo přijatelné pro obě procesní strany. To znamená jak pro věřitele, tak samozřejmě pro dlužníka.“ 

V kterých zemích působí soukromí exekutoři?

„To opakuji to, co tvrdím celé roky. To je možnost zjistit v evropském společenství celkem dvacet čtyři zemí má soukromé soudní exekutory. Typicky Francie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko. No a pokud se jedná o svět, tak jsou to Spojené státy americké, Kanada, Spojené království Velké Británie a tak dále.“

Je vhodné zavedení exekutorské teritoriality?

„Tak my jsme vázáni rozhodnutím sněmu z roku tuším 2014, aby vedení komory, ať je v něm kdokoliv, tu místní příslušnost, takzvanou teritorialitu, prosazovalo. Podle mě je otázkou, jakou zvolit variantu. Mně osobně, pokud by došlo k přijetí příslušné právní úpravy vyhovovala ta varianta, která je na Slovensku.“

Je exekutor podnikatel nebo státní úředník?

„No on je úřední osobou a abych to tak charakterizoval blíže, on je služebníkem státu, ale na vlastní účet.“

Čeho se týkala vaše schůzka s premiérem?

„Schůzka se týkala z naší strany požadavků na upřesnění některých těch informací ve vztahu k exekucím na seniory. K vyjasnění stanovisek na takzvané dětské exekuce. Pan premiér vyslovil názor, že by měl pokračovat v tom jednaní, jak v podvýboru pro insolvence a exekuce pan Ing. Patrik Nacher i pan Mgr. Výborný, protože oni jsou na to odborníci, my jim tu součinnost poskytujeme. Samozřejmě jsem pana premiéra informoval o těch dalších aktuálních problémech, které rezonují naší profesní komorou, včetně otázky místní příslušnosti. Myslím, že to jednání bylo velice věcné.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku