Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu: Ovlivňují sociální sítě justici? - Zprávy z práva - Legal TV

Existuje virtuální právo?

Bohužel existuje především virtuální svět. A jak se do něj přesunuje velká část, dalo by se říct téměř nárokových spekter, tak se do nich přesunuje samozřejmě i zatím tedy něco jako interpretace práva. A jsme svědky snahy, aby dokonce zde docházelo k jakési kreaci, tvorbě nových pravidel. Já dlouhodobě varuji před působením takzvaných sociálních sítí. Nejen proto, že jsou anonymní, že za nimi nestojí konkrétní partner pro diskusi. Ale jak se ukazuje i proto, že za nimi vůbec nemusí být lidská bytost. Že mohou být robotizovány, že mohou chrlit nějaký ideový nebo jiný názor ve snaze ho protlačit do té většinové společnosti.  

Ovlivňují sociální sítě justici?

Tak já si netroufám hovořit za celý soudcovský stav. Ale tak jak působení sociálních sítí má vliv napříč Evropou napříč moderním světem na veřejné mínění, tak nepochybně nelze konstatovat, že soudcovský stav je zcela imunní a, že se ho to nemůže dotknout. Ta nebezpečí tady existují. Zatím jsem přesvědčen o všem, že přece jenom litr zákona a spravedlnosti při rozhodování každého soudce převáží.

Jak omezit negativní vliv sociálních sítí?

Tak to ode mě nechtějte, protože budu okamžitě napadán, že prosazuju cenzuru. Ale podle mého soudu je povinností veřejné moci ty excesivní jevy na sociálních sítích, a to není jenom dětská pornografie, to je samozřejmě šíření nenávisti, rasové nesnášenlivosti a podobně, je povinna je identifikovat a trestat.

 Otázka pro Michala Žižlavského: Ovlivňují sociální sítě fungování justice? 

Působení veřejného mínění na soudní rozhodování je velké téma. Například v anglosaském právním systému je běžné, že soudce nesmí získávat poznatky o kauze, kterou rozhoduje z veřejných zdrojů. U nás takové omezení neplatí. A soudci jsou samozřejmě vystaveni tomu, že se o věcech, které rozhodují debatuje ve veřejném prostoru. Debatuje se o těch tématech na sociálních sítích. Mohli bychom zmínit spoustu kauz poslední doby. Například kauzu Nečesaný. Je velmi důležité, aby soudci nepodléhali informacím, které se dozvídají jinak než v soudní síni. V českých zemích se říká, že jen zbabělý soudce čte spis předtím, než vstoupí do jednací síně. To vnímám jako žert samozřejmě. Ale platí obráceně to, že soudce, který čte příliš pozorně spis předtím, než zahájí dokazování soudce, který vnímá kauzu na sociálních sítích si samozřejmě může utvořit velmi silný názor na ten případ ještě před tím, než do té jednací síně vstoupí. A pak by bylo samozřejmě špatně pokud by to probíhající dokazování a výsledky toho dokazování neměly zásadní vliv na jeho rozhodnutí, kdyby ten jeho předsudek předem vytvořený byl natolik silný, že ho již neovlivnil v rozhodování.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku