Jeroným Tejc: Další změny v oddlužení - Zprávy z práva - Legal TV

„Čeká nás samozřejmě debata o evropské směrnici. Respektive o tom, jakým způsobem ji budeme aplikovat. Ta zkracuje oddlužení pro podnikatele až na tři roky. Ale samozřejmě dává možnost, ale nikoliv povinnost zkrátit to oddlužení i pro fyzické osoby. Bude možná poněkud zvláštní, pokud bychom tuto směrnici zavedli v té nejužší podobě, že lidé, fyzické osoby, spotřebitelé, budou moci být oddluženi za pět let. Zatímco podnikatelé za tři roky. Na druhé straně, směrnice nám bude předpokládám, i když ještě není schválena, dávat určité možnosti, jak tyto věci modifikovat. Například minimální částkou, která musí být splacena určitým procentem a podobně. Takže tento rok určitě nebude koncem debaty o insolvencích. Kromě evropské směrnice samozřejmě připravujeme řadu vyhlášek, které doprovází zákon a ty musí být samozřejmě logicky účinné nejpozději prvního července. To, co je určitě zásadní, je také zvýšení nezabavitelné částky, která se dlužníkům nezabavuje. Reagujeme na to, že rostou mzdy, rostou platy jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. A rádi bychom motivovali dlužníky, aby nebyli na černém trhu práce, aby část těch prostředků, které vydělají, by sloužila především k moření dluhů věřitelům. Takže v tomto smyslu se zvyšují razantním způsobem částky, nad které se zabavuje bez omezení a mělo by to být jasnou motivací pro jak lidi v exekuci, tak v insolvenci, aby do práce šli a aby peníze danili.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku