Předseda České advokátní komory oficiálně zahájil provoz studia legalTV.cz - Zprávy z práva - Legal TV

MV: Dovolte mi, abych vás přivítala na opening party našeho nového studia legalTV.cz.

VJ: Já přeji tomuto projektu, aby vydržel hlavně, protože jsem si vědom toho, že to je velmi odvážný projekt. Nejenom náročný, ale velmi odvážný. Abyste si splnili to, kam míříte. Abyste skutečně informovali o právu v souvislostech, krásná formule. A naplňovali tuto formuli, tak to bude chtít hrozně práce, velkou odvahu. Zapojit do toho mnoho, mnoho, mnoho odborných sil. Já se svými skromnými silami taky pomůžu, když bude třeba. A za těchto okolností vám jenom přeji vydržte, vydržte, vydržte. Je to projekt, který si zaslouží, aby byl živý dlouho.

MŽ: Naším smyslem a smyslem tohoto projektu je vtáhnout do tohoto projektu skutečné odborníky, lidi, za kterými něco stojí, kteří už jsou ti, kteří mají právo něco říkat. Velká řada z nich tady se dnes zúčastnila naší opening párty, což mě velmi těší. Takže budeme velmi rádi, když se budete na tom našem projektu podílet.

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku