Tomáš Sokol: Nové riziko maření spravedlnosti – jak se chránit? - Zprávy z práva - Legal TV

„Poněkud zjednodušeně řečeno v předložení padělaných důkazů v soudním nebo v trestním řízení. Padělaných nebo pozměněných anebo padělání nebo pozměnění těchto důkazů.“

Je to krok správným směrem?

„Já osobně tímto zákonem nebo touto normou nadšen nejsem. Já jsem se domníval, že to je nadbytečné. Ale jak tedy v odborné veřejnosti zvítězil názor, že to potřebné je, tak to nakonec pochopitelně prošlo i parlamentem.“

Hrozí advokátům nějaká nová rizika?

„To jsme shodou okolností zrovna včera projednávali na schůzi kontrolních orgánů a kárných a kontrolní rady, kde se probírala ta rizika. Já jsem o tom referoval. Já je nevnímám v oblasti toho, že by nějaký advokát se musel obávat obvinění, že padělá důkazy. A jestli je padělá, tak už je to jeho problém. Ale všichni se trochu bojíme toho termínu předložení padělaných důkazů, protože advokát principiálně předkládá důkazy, které mu dal klient.  A ne vždy je schopen odlišit, jestli jsou nebo nejsou padělané. Dokonce se ani toho klienta na to nesmí striktně vzato zeptat, protože mu to etický kodex zakazuje. A tudíž je tady nebezpečí, že advokát bona fide předloží něco, co se posléze ukáže být padělaným důkazem a bude dovozována jeho trestní odpovědnost. On se bude bránit tím, že on nic nevěděl, ale bude na posouzení toho, kdo bude hodnotit ten konkrétní případ, jestli mu uvěří anebo ne. A to minimálně do fáze zahájení trestního stíhání. Jiná věc, jestli po tom bude odsouzen nebo nebude. A samozřejmě ještě tady je taková zvláštní obava vyplývající z toho, že tedy ten advokát bude v rukou svého klienta, který řekne, ale pan doktor to dobře věděl, že to je padělané. No tak samozřejmě ta situace se ještě významně zhorší. Takže tato obava tady existuje.“

Jak se mohou advokáti chránit?

„No tak o tom jsme diskutovali asi tak tři čtvrtě hodiny a kromě toho Česká advokátní komora vydala informaci, není to žádný pokyn závazný, ale informaci, která advokáty jednak upozorňuje na to, že toto riziko existuje a jednak jim vyjmenovává relativně rozsáhlý okruh možných postupů a opatření, které nemohou na sto procent vyloučit riziko, že k té situaci dojde. Ale mohou to riziko významně snížit. Například to, že tedy existuje mezi advokátem a klientem písemné ujednání o tom, že tedy klient byl poučen o těchto rizicích. A v zásadě tedy se z toho má rozumět, že tedy ví, že nesmí předkládat advokátovi a jeho prostřednictvím soudu padělané doklady a tak dále.“

Připravujeme

Zde můžete položit dotaz hostům připravovaných relací Cui bono z oblasti:

  • justice
  • byznysu
  • správy majetku